İş Sağlığı Hizmetleri

 

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimler alması gerekiyor. AKA Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi?nin, bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verme yetkisi olduğu gibi, iş güvenliği uzmanı hizmeti alan bütün işyerlerinde, bu eğitimleri vermek firmamızın görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının görevidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Nelerdir? İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi kavramını ortadan kaldırdı, çalışan kavramını hayatımıza soktu. Buna göre genel müdürden en alt seviyedeki çalışana kadar herkes İş Sağlığı ve Güvenliği şemsiyesinin altına girdi. Bu kanunun en büyük amacı Türkiye?nin insan hayatına azami değerin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının herşeyin önünde tutulduğu, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef AKA OSGB?nin en büyük motivasyon kaynağıdır Bakanlıktan onaylı sertifikalı İşyeri hekimi görevlendirme İşe giriş- dönüş muayeneleri ve ağır ve tehlikeli İşlerde çalışacaklara dair rapor düzenleme Periyodik muayene portör muayenesi , sağlık kontrolleri Poliklinik hizmetleri İlk yardım ve acil müdahale organizasyonu kurmak ve yeter sayıda çalışana eğitim vermek İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında riskleri belirlenmesi, risk analizi çalışmalarında iş güvenliği uzmanı ile koordinasyonun sağlanması. İş sağlığı ve güvenliği kurulu yapısında, işyeri hekimi görevlendirme ve kurul toplantılarına katılım. Meslek hastalıkları hakkında genel eğitim Çalışana ve çalışma ortamına yönelik mevzuatta belirtilen her türlü ölçüm ve testler, ve bunların değerlendirilmesi analizi İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıkça istenen ilgili, dökümanın (form,veri, istatistik vb) yazışmaları sağlanması saklanması tüm hizmetlerin raporlanması..